top of page
In the Classroom

Osvětový program partnerské společnosti Infinity School

EFEKTIVNÍ UČENÍ: JASNĚ A JEDNODUŠE

Infinity School pomáhá zvyšovat povědomí o efektivním učení a studiu. Cílem osvětového programu Efektivní učení: Jasně a jednoduše je přinášet znalosti z oboru meta-kognice mezi žáky, studenty, pedagogy a širší veřejnost srozumitelnou formou a s důrazem na maximální praktický užitek.

Základní body

Pro mnohé žáky a studenty může být učení výzvou nebo dokonce nelehkým a nepříjemným problémem. Efektivní učení to může změnit.

Drtivá většina žáků do školy poprvé přichází s nadšením a velkou chutí učit se.

Přirozená touha po poznání však může být v průběhu školní docházky utlumována. ​

Pokud se žák nebo student střetává se studijními výzvami neúspěšně po delší dobu, může být původní zvídavost nahrazena frustrací a deziluzí nebo dokonce negativním vztahem ke škole a intelektuálnímu rozvoji jako takovému.

Efektivní učení, odborněji meta-kognice je obor, který se zabývá účinnými metodami a přístupy k osvojování znalostí a dovedností a reflexí na proces učení.

Žák či student, který neví jak se správně učit, má zpravidla horší výsledky, než kterých by mohl dosáhnout při optimálně zvolené studijní strategii.

Efektivní učení lze v tomto kontextu pojímat i jako ucelený korpus informací a technik, po jejichž zvládnutí žák dosahuje lepších studijních výsledků. Žák tak získává především nástroje jak zvládnout i pro něj náročnější části studia, udržet si motivaci a zdravou cílevědomost. Je také podporován intelektuální rozvoj, schopnost pracovat s informacemi v souvislostech a kriticky uvažovat.

Pro koho jsou semináře určeny​?

Infinity School pořádá semináře efektivního učení pro žáky a studenty ZŠ, SŠ,VŠ a dalších institucí.

Co se na semináři dozvíme?

V rámci semináře, který trvá zpravidla 90 minut, se seznámíme mj. s tématy jako:​

  • Techniky rychlého čtení

  • Vytváření a využití mentálních map

  • Práce s pamětí

  • Práce s koncentrací, koncentrační techniky

  • Mentální hygiena a role spánku při učení

  • Pohyb a smysly při učení

  • Jak rozpoznávat důležité a nedůležité informace

  • Další užitečné tipy a triky

Jak seminář objednat?​

Pokud máte zájem o seminář ve Vaší škole nebo instituci kontaktujte nás na emailu info@infinityschool.cz.

Podmínkou uspořádání semináře je zajištění vhodných prostor (případně proplacení jízdného v lokalitách vzdálených od Prahy).

Semináře jsou součástí osvětového programu Infinity School a nesmí na nich být za žádných okolností vybíráno vstupné. Budeme si však velmi vážit zpětné vazby a udělení reference Vaši školou či institucí.

Poznámka: Osvětové semináře jsou určeny školám a nekomerčním institucím. Pokud jste komerčním subjektem a máte zájem o kurzy efektivního učení nebo efektivní práce s texty a daty, prosíme, kontaktujte nás pomocí objednávkového formuláře na webu www.infinityschool.cz a vyberte si některý z našich placených kurzů nebo nás kontaktujte emailem.

Osvětový program - Infinity School: About
bottom of page