Co je a co není koučink?

Koučink není poradenství, mentoring ani supervize. Všechny čtyři činnosti a rozdíly mezi nimi můžete porovnat níže.

KOUČINK

Koučink je proces, který pomáhá koučovanému dostat se z místa či stavu, kde se momentálně nachází, tam kde chce ve skutečnosti být.

Pomáhá mu tedy ve splnění jeho cíle. Kouč přitom koučovanému nedává rady, ale spíše pracuje s vnitřními zdroji, které mu pomohou svého cíle dosáhnout. V rámci koučinku se pracuje s předpokladem, že všechny potřebné zdroje k dosažení našich plánů a snů máme již v sobě. Účelem koučinku je tento potenciál rozvinout a naplnit to, co by jinak mohlo zůstat pouze možností nebo přáním.

Kouč zpravidla nepředává konkrétní rady a nebývá odborníkem v oblasti, ve které se chce koučovaný zlepšit. Kouč je odborníkem v naslouchání, parafrázování a vedení klienta k tomu, aby cestu k řešení problémů a splnění svých cílů našel sám. 

PORADENSTVÍ

Smyslem poradenství je poskytování konkrétních rad klientovy, který na rozdíl od poradce není odborníkem  v dané oblasti.


MENTORING

Smyslem mentoringu je předávat rady a zkušenosti z konkrétního oboru mentorovanému. Mentor i mentorovaný se pohybují ve stejném oboru. Mentor je však zkušenější a mentorovanému právě proto může předat cenné osobní zkušenosti.

V kontextu koučinku předává seniorní kouč rady vycházející z jeho osobní zkušenosti a koučovací praxe méně zkušenému kouči. 

SUPERVIZE

Supervize je důležitým nástrojem profesního růstu. Supervize spočívá poskytování odborné zpětné vazby supervizorem. Účelem supervize je "dohled" nad supervidovaným ve vztahu k jeho odborným kompetencím, a často také ve vztahu k etickému a hodnotovému ukotvení jeho práce. 

V kontextu koučinku má supervize za cíl dodat pevný rámec profesnímu růstu kouče a často může být podmínkou dokončení certifikačního procesu kouče. Supervize bývá někdy chápána jako forma mentoringu.

Co je pro mne tedy tedy lepší? Koučink nebo poradenství? Mentoring nebo supervize?

Odpověď závisí na tom, co si přejete. Chcete rady a strategie ze svého oboru založené na osobní zkušenosti odborníka? Poté je pro Vás vhodný mentoring a je nejlepší najít odborníka v oboru, ve kterém se chcete posunout.

Máte velký nebo i menší cíl, přání nebo sen kterého chcete dosáhnout?  Máte problém, který chcete vyřešit? Nebo důležitou otázku na kterou hledáte odpověď? Pak je nejvhodnější koučink a důkladná práce s vnitřními zdroji.

Dobrý kouč Vám neřekne co máte dělat, ale pomůže najít odpověď na Vaše problémy a nasměrovat na správnou cestu. Dokáže totiž odemknout vnitřní zdroje. Vše citlivě a účinně.

Dokáže Vám naslouchat a porozumět. Je s Vámi při plnění snů a cílů. Je podporou. A pomáhá abyste naplnili svůj skutečný potenciál.

Pokud jste kočem a rozhodujete se zda je pro Vás lepší mentoring nebo supervize odpověď opět závisí na Vašem cíli a přáních. Pokud si přejete najít zkušeného průvodce, který Vám bude dlouhodobě pomáhat a předávat vlastní zkušenosti je pro Vás vhodný mentoring. Pokud si přejete získat určitou certifikaci, která Vás posune v profesním životě je pro Vás vhodná supervize.

 

Nezávazně objednat

Zaujaly Vás naše služby? Nezávaznou objednávku můžete odeslat hned níže.

Děkujeme za zprávu, brzy se ozveme :-)